Bartosz Izbicki

Bartosz Izbicki – doktor nauk humanistycznych. Ukończył muzykologię kościelną w Akademii Teologii Katolickiej (obecnie UKSW) w Warszawie. W 1996 roku uczestniczył w kursie chorału gregoriańskiego pod kierunkiem M. Peresa w Royaumont. W 2006 roku obronił doktorat. Od 2007 roku współpracuje z Instytutem Sztuki PAN. W 2011 roku stworzył portal poświęcony polskim rękopisom średniowiecznym www.cantus.edu.pl powiązany z międzynarodowym projektem CANTUS Database – publikuje zdjęcia i indeksy polskich źródeł, co pozwala poznać polski dorobek szerokiemu gronu badaczy z całego świata. Napisał też kilka pionierskich artykułów o tradycji chorału gregoriańskiego na ziemiach polskich w XIX wieku. Bartosz Izbicki pełni funkcję organisty w Bazylice św. Jana Chrzciciela w Brochowie gdzie powołał do życia Bractwo Śpiewacze. W 2014 roku założył zespół wokalny JERYCHO posługujący się tradycyjnym idiomem śpiewu liturgicznego, z którym wykonuje historyczne śpiewy polskie i łacińskie stosując improwizowaną polifonię.

Chwal duszo Pana mego – polsko-estońska opowieść niedzielna

Bartosz Izbickina Festiwalu Rezonanse