Robert Bachara

Robert Bachara urodził się w 1985 roku we Wrocławiu. W wieku siedmiu lat śpiewał w chórze chłopięcym, gdzie dostrzeżono jego muzyczny talent. Rok później rozpoczął naukę gry na skrzypcach pod kierunkiem wybitnego pedagoga, Michała Kuzniecowa. Debiutował w 1998 roku z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej Filharmonii Wrocławskiej. Był koncertmistrzem i współzałożycielem orkiestry barokowej Konfraternia Caper Lublinensis. Stale współpracuje z Capellą Cracoviensis. Wykonując muzykę dawną, decyduje się niekiedy na historyczny uchwyt instrumentu – przy piersiach, nie przy podbródku. Z upodobaniem stosuje scordaturę (przestrojenie) skrzypiec. Sięga po szczególnie wymagający repertuar, przedstawiając na koncertach takie cykle jak Sonaty i Partity J. S. Bacha czy Sonaty różańcowe H. Bibera. Artysta mieszka w Bardzie.

Barokowe misteria różańcowe