Schola Cantorum Minorum Chosoviensis

Schola Cantorum Minorum Chosoviensis – powstała w 1996 roku. Głównym obszarem zainteresowania i aktywności artystycznej zespołu jest śpiew chorałowy, wczesna polifonia wokalna oraz pieśni tradycyjne. Kierownikiem muzycznym zespołu jest Sławomir Witkowski, absolwent Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, kantor parafii św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie. Podstawowym celem, jaki stawia sobie schola, jest śpiew podczas liturgii. Prezentując swój repertuar podczas koncertów, śpiewacy dokładają starań, aby wykonywany program ściśle był związany z aktualnym momentem roku liturgicznego lub kontekstem miejsca. Śpiewane przez scholę utwory opracowane są najczęściej na podstawie własnych badań nad średniowiecznymi rękopisami.

Akatyst ku czci Bogarodzicy

Schola Cantorum Minorum Chosoviensisna Festiwalu Rezonanse