Zachwycamy muzyką

Za organizację festiwalu Rezonanse odpowiada zespół Fundacji inCanto, która działa w Krakowie od 2017 roku.

Nasza instytucja, zgodnie ze swoją zaczerpniętą z języka włoskiego nazwą (incanto – zachwyt, oczarowanie; canto – śpiew) – powstała, by zachwycać muzyką, a poprzez zachwyt wskazywać na Tego, który jest źródłem wszelkiego Piękna.

Zajmujemy się muzyką sakralną i liturgiczną, a więc tą, której źródło leży w osobistej relacji artysty, kompozytora z Bogiem i która powstała, aby służyć zbliżaniu człowieka do Stwórcy w liturgii. Jesteśmy pewni, że dobra muzyka liturgiczna jest jednym z najważniejszych składników ewangelizacji (także tej z przymiotnikiem „nowa”), a sama w sobie może stać się istotnym etapem drogi do lepszego poznania Boga. Inspirujemy się tym, co w tym szczególnym rodzaju muzyki pierwotne i fundamentalne – zachwytem nad Stwórcą wyrażonym w dźwiękach, w całkowitym ukierunkowaniu formy i treści na wyrażanie Jego chwały. Chcemy przyczyniać się do przywrócenia muzyki, która w zamyśle twórcy oddana jest Bogu, na właściwe dla niej miejsce.

Jak pełnimy naszą misję?

Naszą misję staramy się realizować w wielu wymiarach, ale najważniejszą formą działań Fundacji jest bezpośredni kontakt z odbiorcami. Wyrazem tego jest największy z naszych projektów – festiwal muzyki sakralnej Musica Divina, który odbywa się w Krakowie od 4 lat. Od 2021 roku tworzymy również festiwal Rezonanse na podkarpackim odcinku Szlaku Architektury Drewnianej. Organizujemy także cykle spotkań o tematyce muzyczno-biblijnej, oraz prowadzimy działalność wydawniczą – nakładem Fundacji ukazało się do tej pory 7 płyt, 3 książki oraz wydanie partytur kompozycji Mariusza Kramarza – Pocieszycielka Strapionych. W 2020 roku otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego.

Dyrektor artystyczny


Łukasz Serwiński – wierzy, że muzyka może zmienić człowieka, a jej piękno przybliża nas do sacrum. Jako dyrektor artystyczny odpowiada za realizację i kwestie programowe festiwalu Rezonanse, a także odbywającego się od czterech lat w Krakowie festiwalu Musica Divina. Doświadczenie zdobywał w Krakowskim Biurze Festiwalowym i Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny (był dyrektorem artystycznym i pomysłodawcą Festiwalu Muzyki Niezwykłej, a także koordynatorem Warsztatów Muzyki Niezwykłej), a przede wszystkim w długoletnich relacjach z wieloma artystami, muzykami i organizatorami życia kulturalnego z całej Europy. Odpowiada za produkcję nagrań płytowych i artystyczną koncepcję wydawnictw Fundacji. W swojej pracy łączy pasję do muzyki dawnej i sakralnej z zacięciem do pięknego designu – uwielbia projektować wysmakowane wydawnictwa. Wierzy, że w życiu kulturalnym najbardziej liczą się ludzie, relacje, idea i zaangażowanie społeczne, a doświadczenie piękna uważa za jedną z podstawowych wartości w życiu.
Jest absolwentem Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie. Ukończył również szkołę muzyczną II stopnia w klasie fortepianu i dominikańską Szkołę Kantorów.

Kierownik projektu


Marta Serwińska – kierownik projektów związanych z kulturą, nowymi technologiami oraz mediami. Współorganizowała Festiwal i Warsztaty Muzyki Niezwykłej odpowiadając m.in. za przygotowanie wniosków o dofinansowanie do instytucji publicznych. Przy festiwalu Rezonanse odpowiada m.in. za sprawy administracyjno-rachunkowe.

Koordynator projektu


Justyna Poprawska – z urodzenia krakowianka. Absolwentka wydziałów instrumentalnych Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz Akademii Sztuki w Szczecinie. Z Fundacją inCanto związana od 2020 roku. Swoje doświadczenie zdobywała od czasów licealnych, angażując się w inicjatywy muzyczne działające w ramach NGO, a później także w prace akademickich komisji stypendialnych i koordynację własnej pracy wolnego strzelca. Dzięki muzyce jeździ po Polsce, a także odwiedza różne kraje świata, grając koncerty i uczestnicząc w festiwalach.
Przy festiwalu Rezonanse odpowiada za kontakt z darczyńcami, partnerami oraz logistykę.
Najbardziej nie lubi monotonii i bezczynności, więc nieustannie stawia sobie w życiu nowe wyzwania. Interesuje się wszelkimi przejawami kultury, w której szuka przede wszystkim autentyzmu, piękna i historii ludzkich.

Koordynator pracy wolontariuszy


Krzysztof Piotrowski – Absolwent Uniwersytetu Rolniczego i Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Zawodowo zajmuje się szeroko pojętym przetwarzaniem dużych zbiorów danych. Chórzysta-amator, związany początkowo z Chórem Kolegiaty pw. Bożego Ciała w Bieczu, a obecnie z Chórem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zainteresował się muzyką dawną dzięki festiwalowi, który w ostatnich latach gości w Bieczu, jego rodzinnym mieście. To zamiłowanie udało się przekuć w skuteczną współpracę z Fundacją inCanto, dotyczącą festiwalu Musica Divina, przy którym jest obecny od pierwszej edycji.
Przy festiwalu Rezonanse Krzysztof odpowiada za rekrutację, podział zadań i opiekę nad wolontariuszami.