Za organizację festiwalu Rezonanse odpowiada zespół Fundacji inCanto, która działa w Krakowie od 2017 roku. Główną przestrzenią działalności naszej Fundacji jest muzyka – szczególnie dawna i współczesna muzyka sakralna. Interesuje nas poszukiwanie i stwarzanie warunków doświadczania sacrum w sztuce.

Ideały Fundacji

Wspólnym mianownikiem, którego niestrudzenie chcemy poszukiwać w naszych projektach jest definicja piękna, które – jak wierzymy – jest wartością obiektywną, stopniowalną i możliwą do rozumowego rozpoznania. W doświadczaniu piękna najbardziej interesuje nas fenomen zachwytu jako emocjonalnego poruszenia, mającego potencjał wywołania trwałej przemiany wewnętrznej.

Sama nazwa Fundacji (incanto – zachwyt, oczarowanie, canto – śpiew), odnosi się do tego mechanizmu, a jego konkretnym tworzywem jest dla nas muzyka.

Naszą pasją jest muzyczna spuścizna europejskiego chrześcijaństwa – chcemy ją upowszechniać, a często nawet wydobywać z niebytu, poprzez koncerty, nagrania i publikacje. Jako ludzie wierzący, dostrzegamy w tych działaniach wyraz naszej odpowiedzialności za Kościół, jednak swoje projekty adresujemy nie tylko do jego członków, ale do wszystkich, którym bliska jest troska o sztukę wysoką i którzy dostrzegają jej istotną rolę w życiu człowieka. Ważnym wyznacznikiem formuły organizowanych przez nas wydarzeń jest chrześcijańska Tradycja Zachodu i Wschodu – rozumiana jako zbiór prawd wiary, rytuałów oraz materialne dziedzictwo sztuki sakralnej. Staramy się o niej opowiadać w sposób kompetentny i krytyczny, postrzegając ją jako przestrzeń domagającą się nieustannego ożywiania i ponownego odczytywania.

Okoliczności powstania Rezonansów

Tak zarysowana misja stanowi trudne wyzwanie, szczególnie w świecie, który przestaje interesować się kulturą i odrzuca treści stawiające odbiorcy wymagania. Dlatego swoje cele realizujemy nieszablonowo – głównie poprzez organizowany w Krakowie festiwal Musica Divina – cykl bezpłatnych koncertów muzyki sakralnej na najwyższym poziomie wykonawczym i organizacyjnym. Festiwal odbywa się w pięknych krakowskich kościołach, od 2021 roku jest współfinansowany oddolnie przez publiczność, dzięki czemu może coraz śmielej pełnić swoją rolę popularyzatorską. Można zaryzykować stwierdzenie, że Rezonanse nie powstałyby, gdyby nie dorobek Musica Divina. Sukces jednego festiwalu jest motorem napędowym drugiego, a całość naszej pracy spaja pasja do muzyki, chęć dzielenia się pięknem i wsparcie naszej wiernej społeczności, bez której nie moglibyśmy ani trwać, ani się rozwijać.

Dyrektor artystyczny


Łukasz Serwiński – wierzy, że muzyka może zmienić człowieka, a jej piękno przybliża nas do sacrum. Jako dyrektor artystyczny odpowiada za realizację i kwestie programowe festiwalu Rezonanse, a także odbywającego się od 2018 r. w Krakowie festiwalu Musica Divina. Doświadczenie zdobywał w Krakowskim Biurze Festiwalowym i Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny (był dyrektorem artystycznym i pomysłodawcą Festiwalu Muzyki Niezwykłej, a także koordynatorem Warsztatów Muzyki Niezwykłej), a przede wszystkim w długoletnich relacjach z wieloma artystami, muzykami i organizatorami życia kulturalnego z całej Europy. Odpowiada za produkcję nagrań płytowych i artystyczną koncepcję wydawnictw Fundacji. W swojej pracy łączy pasję do muzyki dawnej i sakralnej z zacięciem do pięknego designu – uwielbia projektować wysmakowane wydawnictwa. Wierzy, że w życiu kulturalnym najbardziej liczą się ludzie, relacje, idea i zaangażowanie społeczne, a doświadczenie piękna uważa za jedną z podstawowych wartości w życiu.
Jest absolwentem Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie. Ukończył również szkołę muzyczną II stopnia w klasie fortepianu i dominikańską Szkołę Kantorów.

Kierownik projektu


Marta Serwińska – kierownik projektów związanych z kulturą, nowymi technologiami oraz mediami. Współorganizowała Festiwal i Warsztaty Muzyki Niezwykłej odpowiadając m.in. za przygotowanie wniosków o dofinansowanie do instytucji publicznych. Przy festiwalu Rezonanse odpowiada m.in. za sprawy administracyjno-rachunkowe.

Koordynator projektu


Justyna Poprawska – z urodzenia krakowianka. Absolwentka wydziałów instrumentalnych Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz Akademii Sztuki w Szczecinie. Z Fundacją inCanto związana od 2020 roku. Swoje doświadczenie zdobywała od czasów licealnych, angażując się w inicjatywy muzyczne działające w ramach NGO, a później także w prace akademickich komisji stypendialnych i koordynację własnej pracy wolnego strzelca. Dzięki muzyce jeździ po Polsce, a także odwiedza różne kraje świata, grając koncerty i uczestnicząc w festiwalach.
Przy festiwalu Rezonanse odpowiada za kontakt z darczyńcami, partnerami oraz logistykę.
Najbardziej nie lubi monotonii i bezczynności, więc nieustannie stawia sobie w życiu nowe wyzwania. Interesuje się wszelkimi przejawami kultury, w której szuka przede wszystkim autentyzmu, piękna i historii ludzkich.

Koordynator pracy wolontariuszy


Krzysztof Piotrowski – Absolwent Uniwersytetu Rolniczego i Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Zawodowo zajmuje się szeroko pojętym przetwarzaniem dużych zbiorów danych. Chórzysta-amator, związany początkowo z Chórem Kolegiaty pw. Bożego Ciała w Bieczu, a obecnie z Chórem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zainteresował się muzyką dawną dzięki festiwalowi, który w ostatnich latach gości w Bieczu, jego rodzinnym mieście. To zamiłowanie udało się przekuć w skuteczną współpracę z Fundacją inCanto, dotyczącą festiwalu Musica Divina, przy którym jest obecny od pierwszej edycji.
Przy festiwalu Rezonanse Krzysztof odpowiada za rekrutację, podział zadań i opiekę nad wolontariuszami.

Manager sklepu festiwalowego


Jadwiga Rey – manager sklepu Zachwyceni.online. Podczas festiwalu Rezonanse odpowiada za koordynację sprzedaży na stoisku festiwalowym, kontakt z klientami i wspiera zespół w działaniach organizacyjnych. Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydziale Instrumentalnym. Na co dzień pracuje jako nauczyciel gry na skrzypcach oraz prowadzi aktywną działalność artystyczną. Z Fundacją inCanto związana od 2022 roku.

Obsługa strony internetowej


Agnieszka Kosecka-Wierzejska – zainteresowana jest głównie sakralną muzyką wokalną od chorału i pieśni tradycyjnej po polifonię chóralną. Przez lata współpracowała z Fundacją Dominikański Ośrodek Liturgiczny, angażując się głównie w projekty muzyczne, przede wszystkim w organizację Warsztatów Muzyki Niezwykłej od ich pierwszej edycji. Współtworzyła również pierwszą edycję Festiwalu Muzyki Niezwykłej. Przy festiwalu Rezonanse odpowiedzialna za design i obsługę strony internetowej.