Zwiedzanie z Jarosławem Giemzą

niedziela, 10 października 2021

Podkarpacki odcinek Szlaku Architektury Drewnianej obfituje w unikatowe zabytki, kryjące historię pobożności i sztuki sakralnej kształtowanych przez wiele pokoleń. Drewniane kościoły w Bliznem i Haczowie to świątynie na Szlaku wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Będziemy mogli podziwiać je nie tylko podczas festiwalowych koncertów, ale także w ramach zwiedzania pod przewodnictwem Jarosława Giemzy. 

Jarosław Giemza – wybitny znawca ikon i architektury cerkiewnej, kierownik Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie, przewodnik beskidzki, autor wielu opracowań dotyczących sztuki cerkiewnej dawnej eparchii przemyskiej, w tym wielokrotnie wznawianego leksykonu Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny.

Rozpoczęcie zwiedzania w Haczowie o 12.40, rozpoczęcie zwiedzania w Bliznem o 13.45Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!